Kategorie:

Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców

Planowane zmiany w kodeksie cywilnym i Ustawie o ochronie konsumenta planowano wprowadzić w połowie 2020 roku. Nie mniej jednak panująca pandemia skutecznie odwlekała realizację wprowadzenia zmian. Po niemal pół roku udało wprowadzić się je do życia i od 1 stycznia 2021 roku osoba prowadząca działalność gospodarczą jest w kilku przypadkach objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów.

Co nowego wnosi ustawa dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Nie każdy przedsiębiorca będzie objęty ochroną konsumenta. przedsiębiorcy kupujący towary lub usługi w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale niemających charakteru zawodowego, będą obejmowani ochroną konsumencką.

Oznacza to, że nowelizacja prawa konsumenckiego przynosi nam nowy rodzaj podmiotu o przedsiębiorce na prawach konsumenta (tzw. przedsiębiorca-konsument)

Przed czym będą chronieni konsumenci posiadający jednoosobową działalność gospodarczą?

  • Przed niedozwolonymi postanowieniami w umowach (np. zapisy abuzywne)
  • Przedsiębiorcy będzie przysługiwać rękojmia za wady
  • Konsument będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni

Prawo nie działa wstecz w związku z tym przepisy dotyczą wyłącznie umów zawartych od 1 stycznia 2021r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *