Kategorie:

Bezpieczne płatności? Wybierz autoryzowaną instytucję płatniczą!

Klienci sklepów internetowych cenią bezpieczne płatności online, dlatego zwracają uwagę na to, kto dostarcza takie usługi w danym serwisie zakupowym. Jeśli mają wątpliwości co do rzetelności operatora, zwykle rezygnują z zakupu towaru. Wybierając bramkę Paybylink, Twoi klienci mogą mieć pewność, że ich transakcje będą chronione, ponieważ jesteśmy autoryzowaną instytucją płatniczą. Dowiedz się, czym jest taka instytucja i dlaczego warto z nią współpracować. 

Dlaczego powstały instytucje płatnicze?

Instytucje płatnicze to podmioty, które funkcjonują w Polsce w wyniku uchwalenia w 2011 roku Ustawy o usługach płatniczych. Z założenia mają one uzupełniać działalność banków w zakresie dokonywania na rzecz klientów transakcji związanych z szeroko rozumianymi operacjami gotówkowymi i bezgotówkowymi. Obsługa płatności online również należy do takich usług.

Wspomniana ustawa reguluje działalność takich podmiotów, co ma służyć zapewnieniu ich klientom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Przede wszystkim instytucje płatnicze, aby móc świadczyć usługi, muszą spełnić określone w przepisach warunki. Ich funkcjonowanie jest też nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pod nadzorem KNF – co to oznacza?

Paybylink to instytucja płatnicza, która prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów, a więc także pod nadzorem KNF. Komisja Nadzoru Finansowego jest organem państwowym sprawującym nadzór nad całym rynkiem finansowym w Polsce, czyli również nad bankami, firmami ubezpieczeniowymi, instytucjami pożyczkowymi itp. Celem jej czynności nadzorczych jest zapewnienie stabilności całego rynku i bezpieczeństwa obywateli, którzy korzystają z usług finansowych. KNF realizuje ten cel m.in. poprzez: 

  • kontrolowanie, czy poszczególne podmioty świadczą usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
  • analizę sprawozdań instytucji z prowadzonej działalności, 
  • wydawanie zezwoleń na wykonywanie określonych czynności. 

KNF prowadzi także rejestry instytucji płatniczych – dokonanie w nich wpisu przez dany podmiot jest podstawowym warunkiem podjęcia działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych takich jak na przykład obsługa płatności online. 

Małe i Krajowe Instytucje Płatnicze

Wspomniana wyżej ustawa przewiduje dwa rodzaje podmiotów uprawnionych do świadczenia określonych usług płatniczych i są to:

  • Krajowe Instytucje Płatnicze (KIP) – mogą nimi być podmioty prawne, które uzyskają stosowne zezwolenie KNF na prowadzenie działalności. Zakres ich usług może być bardzo szeroki i obejmować także emisję pieniądza elektronicznego. KIP mają prawo świadczyć usługi zarówno na terenie Polski, jak i w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
  • Małe Instytucje Płatnicze (MIP) – mogą nimi być osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną. Mają prawo świadczyć usługi płatnicze w mniejszym wymiarze i tylko na terenie Polski, a wykonywane przez nie transakcje nie mogą przekroczyć kwoty 1,5 mln euro miesięcznie. MIP mogą prowadzić działalność po wpisaniu do rejestru KNF, ale nie muszą ubiegać się o specjalne zezwolenie jak KIP. 

Paybylink jest marką należącą do małej instytucji płatniczej wpisanej do rejestru KNF pod numerem MIP31/2019. Jest zatem zobowiązana do przestrzegania rygorystycznych przepisów. Właśnie dlatego zapewnia w 100% bezpieczne płatności online

Co jeszcze oferuje Paybylink?

Specjalnością Paybylink jest obsługa płatności online. Dostarczamy w tym zakresie kompleksowe rozwiązania dla sklepów internetowych i innych podmiotów potrzebujących zapewnić swoim klientom bezpieczne sposoby dokonywania transakcji pieniężnych. Nasza bramka (https://paybylink.pl/) obsługuje najpopularniejsze wśród polskich internautów metody zapłaty, czyli: 

Paybylink to partner, któremu możesz zaufać!

Jako instytucja płatnicza działająca na podstawie obowiązujących przepisów i pod nadzorem KNF jesteśmy zaufanym partnerem w zakresie dostarczania systemów płatności internetowych. Bezpieczeństwo wykonywanych za pośrednictwem naszej bramki transakcji jest dla nas priorytetem, dlatego zadbaliśmy m.in. o autoryzowany Certyfikat Certum, który potwierdza najwyższy poziom ochrony podczas transakcji. Chcesz, by Twoi klienci doceniali Twój sklep za bezpieczne płatności online? Wybierz bramkę Paybylink!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *